Tag Archives: istanbul osgb

Büyük Endüstriyel Kaza Nedir?

Tehlikeli madde içeren ve çok fazla sayıda insanın sağlığını tehdit eden, doğal çevrenin kalıcı olarak veya uzun dönemli kirlenmesine neden olan ve yüksek derecede maddi hasar veren, geniş çaplı acil durum müdahalesi gerektiren patlama, yangın ve toksik yayılımı  büyük endüstriyel kaza olarak sınıflandırılır. Bu maddelerin depolanması, kullanımı, üretimi, taşınması veya bertarafı sırasında oluşacak bir aksamasıyla meydana gelebilecek […]

Genel

ISG Katip İşlemleri Nasıl Yapılır?

ISG Katip İşlemleri Nasıl Yapılır? Bu sistem üzerinden Türkiye’de kayıtlı olan tüm şirketlerin İSG hizmeti alıp almadıklarını bilgisayar ortamında kolaylıkla takip edebilmektedir. Böylece İSG hizmeti almayan işverenlere yönelik otomatik olarak cezai işlem yapılabilmekte, itiraz söz konusu olduğunda işyerleri denetime alınmakta ve itirazlar incelenerek karar verilmektedir. [bs_button url="https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/gir?oauthClientId=0d2985f0-8786-11e4-b4a9-0800200c9a66&continue=https%3A%2F%2Fgiris.turkiye.gov.tr%2FOAuth2AuthorizationServer%2FAuthorizationController%3Fscope%3DKimlik-Dogrula%26redirect_uri%3Dhttps%3A%2F%2Fisgkatip.csgb.gov.tr%2FLogin2.aspx%26state%3D46782a713fecb625fe2495d074e613b6%26response_type%3Dcode%26client_id%3D0d2985f0-8786-11e4-b4a9-0800200c9a66" class="info" size="large" target="_blank"]Ekinoks OSGB’ye İSG Katip üzerinden ONAYLAMAK [...]
Genel, İş Güvenliği