Sağlık Güvenlik Dökümanı

SAGLIK GUVENLIK DOKUMANI

Sağlık Güvenlik Dökümanı

6331 sayılı yasa nezdinde yürürlüğe giren Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği 5. Maddesi gereği, işveren maden işine başlamadan önce projenin hazırlık aşamasında, sağlık ve güvenlik dokümanını hazırlar veya hazırlanmasını sağlar.

Maden işinin tüm süreçlerini daha önce deneyimlemiş teknik ekibimizle, eksiksiz bir sağlık güvenlik dokümanı hazırlamanıza yardımcı oluyoruz.

 • Çalışanların işyerinde maruz kalabilecekleri psikososyal riskler dahil olmak üzere risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi.
 • İş kazalarının ve meslek hastalıklarının yaşanmaması için alınacak tüm tedbirler ve bu kapsamda hazırlanması gereken yönergelerin ve planların hazırlanması.
 • Çalışma yerlerinin ve ekipmanın güvenli şekilde düzenlenmesi, kullanılması ve bakımının yapılması.
 • İş yerinde olabilecek tüm acil durumlar için Acil Durum Planının hazırlanması

Sağlık Güvenlik Dokümanı (Madenler İçin)

 • Maden başlamadan dikkat edilecekler nelerdir?
 • Sağlık ve güvenlik dokümanı aşamaları nelerdir?
 • Sağlık ve güvenlik dokümanı başlıkları neler olmalıdır
 • Risk değerlendirme ve acil durum planı, sağlık ve güvenlik dokümanı içinde mi düşünülmelidir?
 • Makine, ekipman ve kimyasallar bu doküman içine dahil edilmeli midir?
 • Görev yetki organizasyon şemasının dokümandaki önemi nedir?
 • Sağlık ve güvenlik dokümanında içinde prosedür ve talimatlar olmalı mıdır?
 • İş güvenliği uzmanları ve OSGB’ ler sağlık ve güvenlik dokümanının hangi aşamasında olmalıdırlar?