Güvenlik Raporu

GUVENLIK  RAPORU

Güvenlik Raporu

Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü hakkında Yönetmelik gereğince ‘üst seviyeli kuruluş’ olarak nitelenen kuruluşlarca ‘Güvenlik Raporu’ düzenlenmesi gerekmektedir..

Tesisin İşletmecisi Güvenlik Raporunu;
a)Faaliyet halinde olan ve Yönetmelik kapsamına dahil olan kuruluşlar için, yürürlük tarihine kadar,
b)Kuruluşların mevcut tehlikeli maddelerin miktarındaki herhangi bir artış nedeniyle bu Yönetmelik kapsamına dahil olması durumunda;
1)Tehlikeli maddelerin miktarındaki artış yürürlük tarihinden önce ise, yürürlük tarihini müteakip bir yıl içerisinde,
2)Tehlikeli maddelerin miktarındaki artış yürürlük tarihinden sonra ise, kapsama dahil olduğu tarihi müteakip bir yıl içerisinde,
c)Diğer durumlarda faaliyete geçmeden önce tesiste bulunan tehlikeli maddelerin güncel envanterini de içerecek şekilde hazırlar ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderir.
ç)Yeni kurulacak kuruluşun işletmecisi, raporun incelenmesi sonuçlanıncaya kadar, kuruluşu işletmeye almaz.

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre de,

(1) İşletmeye başlanmadan önce, büyük endüstriyel kaza oluşabilecek işyerleri için, işyerlerinin büyüklüğüne göre büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporu işveren tarafından hazırlanır.
(2) Güvenlik raporu hazırlama yükümlülüğü bulunan işveren, hazırladıkları güvenlik raporlarının içerik ve yeterlilikleri Bakanlıkça incelenmesini müteakip işyerlerini işletmeye açabilir ‘denmektedir.

6331 sayılı kanuna göre, Güvenlik raporunu hazırlayıp Bakanlığın değerlendirmesine sunmadan işyerini faaliyete geçiren, işletilmesine Bakanlıkça izin verilmeyen işyerini açan veya durdurulan işyerinde faaliyete devam eden işverene 80.000 Türk Lirası ceza öngörülmektedir.

EKİNOKS OSGB işletmenizde gerekli çalışmaları yaparak mevzuata uygun Güvenlik Raporu’nu hazırlamakta ve işletmenizde hayata geçirilmesi için gerekli eğitimleri vermektedir.