Acil Durum Planı

ACIL DURUM PLANI

Acil Durum Planı

Acil Durum Planında işletmeye ait .çizimler oluşturulup, bunun üzerinde tehlikeli yerler, yasaklanan durumlar, acil, durum malzemelerinin yerleri, kaçış güzergahı ve acil çıkışlar belirtilir. 

Acil Durum Planlarının Hazırlanması

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 11. Maddesine göre İşverenler, 01.01.2013  tarihi itibariyle işyerlerinde acil durum planlarının hazırlanmasından sorumludurlar.

 

Acil durum planı

İşyerlerinde acil durum planlarının hazırlanması, önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda yapılması gereken çalışmalar ile bu durumların güvenli olarak yönetilmesi ve  bu konularda görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

acil_durum_hazirlik_plani

Acil durumların belirlenmesi

İşyerinde meydana gelebilecek acil durumlar belirlenirken dikkate alınacak hususlar :

  • Risk değerlendirmesi sonuçları.
  • Yangın, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım ve patlama ihtimali.
  • İlk yardım ve tahliye gerektirecek olaylar.
  • Doğal afetlerin meydana gelme ihtimali.
  • Sabotaj ihtimali.

 

Acil durum planının yenilenmesi

  • Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en geç iki yılda bir,
  • Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en geç dört yılda bir,
  • Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en geç altı yılda bir yenilenir.

 

Yönetmelikte ele alınan konular:

İşverenin yükümlülükleri
Çalışanların yükümlülük ve sorumlulukları
Acil durum planı
Acil durumların belirlenmesi
Önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler
Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri
Görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi
Dokümantasyon
Tatbikat
Acil durum planının yenilenmesi
Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitim
Büyük endüstriyel tesislerde acil durum planı
Birden fazla işveren olması durumunda acil durum planları
Asıl işveren ve alt işveren ilişkisinin bulunduğu işyerlerinde acil durum planları
Bir aydan kısa süreli geçici işlerde acil durum planlaması
Acil durum planı rehberleri
Mevcut acil durum planları ve tatbikatlar
Ekip eğitimlerinin tamamlanması