Blog

9 Şubat 2016

Yangın Risk Analizi

YANGIN RİSK ANALİZİ  İşletme bünyesinde muhtemel çıkabilecek yangın tehlikelerine karşı önceden hazırlıklı olmak veya olası yangın esnasında can ve mal kaybını asgariye indirmek amacıyla alınacak gerekli yangın önlemlerini ve bu önlemlere ait kuralları belirlemektir. Yangın risk analizi değerlendirme çalışmalarını en güvenilir şekilde yapmaktayız ve hazırlanan bu çalışmalar sonucunda oluşturulacak olan raporları riskin olduğu bölgedeki çalışan kişilerin toplam mevcuduna göre belirlemekteyiz. Yangın risk değerlendirmeleri ve bu konudaki icra edilecek uygulamalar kendi uzmanlık alanında deneyimli 1. Sınıf Yangın Eğitimcisi sertifikalı uzman personelimiz tarafından hazırlanmaktadır.

Yangın risk analizi hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Ekinoks OSGB
www.ekinoksosgb.com

Genel, Yangın Güvenliği , , ,