İşyeri Hemşireliği

isyeri-hemsireligi
  •   İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili sorunların saptanmasında, önceliklerin belirlenmesinde ve yapılacak çalışmalarda işyeri hekimine yardımcı olur.
  • Çalışanların özellikleri ve sağlık düzeyleri ile ilgili veri toplar, kaydeder, sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazar ve fizik muayeneye yardımcı olur.
  • İşyerinde sağlık taramaları yaparak şüpheli vakaları hekime sevk eder.
  • Gebe ve emzikli kadınların izlenmesi, zararlı maddelerden korunması için çalışır; çocuk bakım hizmetleri ile ilgili çalışmaların planlanması, yürütülmesi ve kontrolüne katılır.
  • Çalışanların hastaneye sevk işlemlerini sağlar, tedavisini izler ve rehabilitasyon hizmetlerine katılır.
  • Yardımcı sağlık hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekiminin önerileri doğrultusunda çalışır, gerekli kayıtları tutar.
  • Yardımcı sağlık hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekiminin önerileri doğrultusunda çalışır, gerekli kayıtları tutar.
  • İlkyardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütülmesinde işyeri hekimine yardımcı olur
  • İşyerinde çalışanların sağlık eğitiminde görev alır.