Acil Durum Eğitim ve Tatbikatı

acil-eylem-planlamalari

Acil Durum Planı Eğitim ve Tatbikatı

Yangın, doğal afetler, basınçlı kap veya kimyasal madde patlaması, sabotaj, terör saldırısı gibi acil tedbirlerin alınması gerekli durumlar için yapılması gerekli çalışma, planlama ve tatbikatların tümüne acil eylem planlaması diyoruz.

  1. Bu gibi durumlara hazırlıklı olmakla olmamak arasında ne yazık ki yaşamla ölüm gibi büyük farkların meydana gelebildiğini çok defa acı tecrübelerle gördük. Acil eylem planlamaları, firmamızda bu gibi durumların meydana gelmesi ihtimaline karşı yapılan, planlama, görev bölümü ve hazırlık tatbikatlarını içerir.

    EKİNOKS OSGB olarak işletmelerin acil durum planlamalarını, yangın söndürme, ilkyardım ve binalardan tahliye tatbikatlarını gerçekleştiriyoruz. Yanıcı-patlayıcı maddelerin kullanıldığı işyerlerinde patlamadan korunma dokümanları ve talimatları hazırlayarak işletmede alınması gerekli tedbirleri planlıyoruz.

    EKİNOKS OSGB olarak bir yangın, doğal afet yada diğer beklenmedik acil durumda saniyelerin ve en küçük kritik bilginin servet değerinde olduğunu biliyoruz. Yapılan bu uygulamalar sayesinde hem işletmenin acil durumlar karşısındaki ‘refleks’ süre ve biçimlerini geliştirmeyi, hem de çalışan ve yöneticilerin bilinç düzeylerini artırmayı hedefliyoruz.

    Acil durum planı, eğitim ve tatbikatlarından elde ettiğimiz sonuçları risk analizi çalışmaları içerisinde değerlendirerek hazırladığımız raporla gerekli tüm araç-gereç-teçhizat eksiklerinin giderilmesini sağlıyoruz.