Büyük Endüstriyel Kaza Önleme Politikası

Büyük Endüstriyel Kaza Önleme Politikası

18 Ağustos 2010 tarihli ve 27676 sayılı resmi gazetede Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik yayımlanarak SEVESO II Direktifine uyum sağlayarak büyük endüstriyel felaketlerin oluşmasının engellenmesi hedeflenmiştir.

Bu kapsamda olmak üzere işletmeler gerek üretim, gerekse satış veya depolama amacıyla bulundurdukları tehlikeli maddelerle ilgili her türlü risk önleme çalışmasını yapmakla yükümlü kılınmıştır.

İlgili yönetmelik kapsamında yer alan ve yönetmelikteki kriterlere uyan işletmeler, bünyelerinde bulunan tehlikeli maddeleri, bu maddelere ilişkin tehlike sınıflandırmaları ve miktarları Çevre Bakanlığının internet sitesi üzerinden bildirmekle ve miktarların değişmesi halinde bu bilgileri güncellemekle yükümlüdürler. Bu Bildirim sonucu işletmeler, Alt seviyeli Kuruluş, Üst seviyeli Kuruluş ve Kapsam Dışı olarak belirlenmektedir.
6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre de, İşletmeye başlanmadan önce, büyük endüstriyel kaza oluşabilecek işyerleri için, işyerlerinin büyüklüğüne göre Büyük Endüstriyel Kaza Önleme Politika Belgesi veya Güvenlik Raporu işveren tarafından hazırlanır. Büyük Endüstriyel Kaza Önleme Politika Belgesi hazırlamayan işverene 50.000 Türk Lirası ceza verilir denmektedir.
EKİNOKS OSGB olarak başta kimya sektörü olmak üzere kapsam dahilindeki tüm işletme ve tesislere Büyük Endüstriyel Kaza Önleme Politika Belgesi, Güvenlik Raporu ve Acil Durum Planlarını hazırlamaktayız.