İş Güvenliği Danışmanlığı

IS GUVENLIGI DANISMANLIGI

İş Güvenliği Danışmanlığı

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde yaptığımız denetimlerle,  yasal mevzuatlara uygunluğunuz önceden denetleyerek işletme ve işyerleriniz  yasal denetim süreçlerine karşı hazırlanılmaktadır.

İşyerlerinizde iş sağlığı ve güvenliği ve çevre konularında yapılacak resmi denetimlere sizler adına refakat etmekte,  yapılan bu denetimlerde bir bilen olarak sizleri temsil etmekteyiz.  Yapılacak ön inceleme denetimleri ile  mevcut uygulamalarınız karşısında ortaya çıkabilecek uygunsuzluklar  tespit edilmekte ve giderilmesi adına sizlere tespit/önerilerde bulunmaktayız. Böylece hem yasal yükümlülükleriniz yerine getirilmiş olmakta,  hemde tüm personeliniz için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmış olmaktadır.

 

Çalışmalarımıza İlişkin Ana Başlıklar;

 1. İşyerinin İncelenmesi ve Ön Durum Tespiti 
 • İşyeri İş Güvenliği Uzmanlarımız tarafından periyodik olarak denetlenerek görülen eksiklikler ve iyileştirme önerileri rapor halinde yönetime  sunulması,
 • İşyerinde kullanılması gereken Güvenlik ve Sağlık İşaretlerinin tespiti,
 • Kullanılan Kişisel Koruyucuların takibi ve iyileştirme önerilerinin sunulması,
 • İşyerinde çalışan personelin görevlerine göre Sağlık Standartlarının Oluşturulması,
 • İzleme ve Ölçme Planının Oluşturulması ve takibi
 1. Risk Analizinin Hazırlanması,
 • Risk Analizi çalışma grubunun oluşturulması,
 • Çalışma Grubuna Risk Analizi Eğitimlerinin verilmesi,
 • Risk Analizi hazırlama formlarının verilmesi,
 • İşyeri Risk Analizlerinin hazırlanması,
 1. İSG Kurulunun Oluşturulması ve İştiraki
 • Kurul atamalarının yapılması,
 • Üyelerin Görev Yetki ve Sorumluluklarının Hazırlanması,
 • Kurul Yıllık Çalışma Planının hazırlanması,
 • Kurul Yıllık Faaliyet Raporunun hazırlanması,
 • İSG Kurul toplantılarına iştirak edilmesi,
 • İSG Kurul İç Yönetmeliğinin hazırlanması,
 1. İşyerinin Periyodik olarak Denetlemesi ve Raporlanması,
 • Tüm işyerleri İş Güvenliği Uzmanlarımız tarafından periyodik olarak denetlenerek görülen eksiklikler ve iyileştirme önerileri rapor halinde Yönetime sunulması,
 • Denetim esnasında giderilebilecek olan hususlar anında giderilecektir.
 1. İşletme İçin Gerekli Olan Dokümantasyon Yapısının Hazırlanması
 • KKD Kullanma talimatlarının hazırlanması,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği talimatlarının hazırlanması,
 • Çalışma talimatlarının hazırlanması ve/veya güncellenmesinde teknik destek verilmesi,
 • Kaza ve Olay araştırma dokümanları,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında işyerinin ihtiyacına göre gerekli olabilecek diğer dokümanların hazırlanması,
 1. Acil Durum Çalışmalarının Yürütülmesi
 • Acil Eylem Planlarının Hazırlanması,
 • Acil Durum Ekiplerinin Oluşturulması,
 • Yangın Eğitimi ve Senaryo Uygulamalı Yangın Tatbikatı
 • Tatbikat Raporlarının Oluşturulması
 1. Yönetici ve Çalışanların İş Sağlığı, İş Güvenliği Eğitimleri
 • Genel eğitim planına uygun olarak yıl içinde düzenlenecek iş sağlığı ve iş güvenliği eğitim faaliyetlerini gösterir bir Yıllık Eğitim Programı hazırlanır.
 • Eğitim Süresi: Eğitimler 45 dakika ders 15 dakika ara verilmek sureti gerçekleştirilmektedir.
 • Katılımcı Sayısı: Eğitimlerimizin etkinliği açısından eğitim katılımcı sayısının programda belirtilen kişi sayısını   geçmemesi gerekmektedir.
 • Eğitim Şekli: Eğitimlerimiz uzmanlarımız tarafından slayt gösterileri, animasyon filmler ve uygulamalı çalışmalar ile gerçekleştirilmektedir.
 • Eğitim Dokümanları: Eğitimden önce eğitim notları PC ortamında teslim edilmektedir.
 • Belgelendirme: Eğitime katılan tüm personele “Katılım Sertifikası” verilecektir. Belge için eğitime devam zorunluluğu bulunmaktadır.
 • Eğitmen:  Eğitimlerimiz ÇSGB Sertifikalı İş Güvenliği Uzmanlarımız ve alanlarında Uzmanlaşmış Mühendislerimiz tarafından verilmektedir.
 1. Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanması,
 2. ÇSGB Denetimlerine firmanın hazırlanması ve iştirak edilmesi,
 3. Mevzuat değişikliklerinden firmanın haberdar edilmesi,
 4. Oluşabilecek kaza sonrası kaza-araştırma raporlarının oluşturulması, düzeltici faaliyetlerin belirlenmesinde teknik destek verilmesi,
 5. OSGB Merkezimizden telefon, mail, faks vb. ile yürütülecek olan sürekli danışmanlık hizmetleri