Sağlık Güvenlik Planı

SAGLIK GUVENLIK PLANI

Sağlık Güvenlik Planı

Çalışma sahanız içinde gerçekleştirilen faaliyetlerde iş kazalarının engellenmesi ve İş Sağlığı ve Güvenliği bazında yasal mevzuat şartlarının eksiksiz bir biçimde yerine getirilmesi maksadı ile sağlık güvenlik planı hazırlanır.

Sağlık Güvenlik Planı faaliyetler, ihtiyaçlar ve yasal mevzuat değişiklikleri doğrultusunda revize edilir. Bu plan, işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için alınacak önlemleri belirlemek, sahada alınması gereken tedbirleri tanımlamak maksadı ile hazırlanır.

Bu kapsamda;

– Uygulanmakta olan Projede Mesleki risklerin önlenmesi, sağlık ve güvenliğin korunması, risk ve kaza faktörlerinin ne şekilde ortadan kaldırılacağı,

– Projede görev alacak işçilerin ve temsilcilerinin İş sağlığı ve güvenliği konusunda ne şekilde eğitileceği, tehlikelere karşı nasıl bilgilendirileceği, görüşlerinin alınmasının önemi başarı oranının artırılması amacıyla dengeli katılımların nasıl sağlanacağı,

– Projede görev alacak kişiler arasından yaş, cinsiyet ve özel durumları sebebi ile özel olarak korunması gereken kişilerin çalışma şartları ile ilgili genel prensipler ve diğer hususlara ilişkin uygulamaların nasıl gerçekleştirileceği,

– Risk analizlerinin hangi kapsamda ve nasıl hazırlanacağı,

– Kuralların saha çalışanlarına nasıl iletileceği,

– Sahanın kimler tarafından nasıl denetleneceği,

– Faaliyetlere ilişkin yasal yükümlülüklerin neler olduğu,

– Saha uygulamalarına ilişkin objektif kanıtların nasıl toplanacağı (kayıt sistemi),

– Periyodik bakım ve kontrol faaliyetlerinin nasıl gerçekleştirileceği,

– Uygunsuzlukların tespiti ve düzeltmesinde izlenen yol ve yöntemlerin neler olduğu