Blog

12 Eylül 2016

Sağlık Raporu

Konularında uzman “İşyeri Hekimlerimiz” tarafından “İşe Giriş ve Periyodik Sağlık Muayeneleri” ve “sağlık raporu” Ekinoks #OSGB bünyesinde veya işyerinde yapılmaktadır.

AKCİĞER GRAFİSİ

SOLUNUM FONKSİYON TESTİ

ODYOMETRİ

PORTÖR MUAYENESİ

HEPATİT TARAMASI VE AŞILAMA

TAM KAN SAYIMI ( 18 PARAMETRE)

TAM İDRAR TETKİKİ

KANDA VE İDRARDA AĞIR METAL TAYİNİ

BİYOKİMYASAL KAN TESTLERİ

ELEKTROKARDİYOGRAFİ (EKG)

KORUYUCU AŞILAR

GENEL FİZİK MUAYENE

 

 

AKCİĞER GRAFİSİ
Gelişen sanayi, hizmet sektörü ile birlikte mesleki akciğer hastalıkları yönünden değerlendirirsek, tüm meslek hastalıkları arasında sıklık açısından akciğer hastalıkları 1. sırada yer almaktadır. Akciğer Grafilerinin değerlendirilmesinde, iş yerindeki solunum yollarını ve akciğerleri etkileyebilecek gaz, toz, duman ve kimyasal şartlar karşısında çalışanların, akciğer kanseri ve akciğer hastalıklarına yakalanma riskinin yüksektir.

Fabrikalar çalışan işçilerin en az yılda bir kez akciğer grafileri çekilmeli, sağlık raporu kontrolü yapılmalı ve en az 10 yıl süreyle saklanmalıdır.

SOLUNUM FONKSİYON TESTİ
Solunum Fonksiyon Testi (SFT); ‘Spirometre’ adı verilen cihazlarla yapılan, akciğerlerin kapasitesini ve fonksiyonel durumunu objektif olarak ölçmeye yarayan bir tanı yöntemidir. Sağlık raporu konusunda önemlidir.

Test öncesinde bazı dikkat edilmesi gereken kurallar vardır.
Test ve sağlık raporu konusunda bilgilendirilir,
Sigara öyküsü, geçirdiği hastalıklar, kullandığı ilaçlar kaydedilir.
Testten önce 24 saat sigara içilmemelidir,
4 saat süreyle alkol alınmamalıdır,
30 dk önce ağır egzersiz yapılmamalıdır,
2 saat önce ağır yemek yenmemelidir,
4 saat öncesi kısa etkili, 12 saat öncesi uzun etkili bronkodilatör ilaçlar alınmamalıdır,
Göğüs ve karın hareketlerini kısıtlayıcı giysiler giyilmemelidir.

ODYOMETRİ
Odyometri, hastada işitme kaybının varlığı araştırıldığı “işitme testi”dir. İş yeri Hekimleri, odyometri inceleme teknikleri aracılığıyla işitme kaybının nedenleri saptanır.

SSK Kanunu Sağlık İşlemleri Tüzüğü’ne göre; kanunla sağlanan yardımlardan yararlanabilmek için sigortalının meslek hastalığına sebep olan işinden fiilen ayrıldığı tarih ile meslek hastalığının meydana çıktığı tarih arasında geçecek azami süreye “Yükümlülük Süresi” denir. Gürültü sonucu işitme kaybı teşhisi için yükümlülük süresi kanunda 6 ay olarak ön görülmüştür.

PORTÖR MUAYENESİ
Portör taşıyıcılar; hastalığı bulaştıtma özelliğinde olan, ancak kendileri hastalık belirtilerini gösteremeyen kişilerdir. Portör muayenesi, 3 ayda bir yapılması zorunlu fiziki muayene olup, İşyeri Hekimi olan işletmelerde çalışan personelin muayenesi hekim tarafından, İş yeri hekimi olmayan işletmelerde çalışan personelin muayenesi Belediye tabiplerince veya hükümet tabiplerince ücretsiz olarak yapılmaktadır. Muayeneyi yapan hekim, gerek gördüğü takdirde portör muayenesine esas laboratuvar tetkiklerini daha sık talep eder.

Muayeneye esas laboratuvar tetkikleri şunlardır:

Gaita Kültürü (Salmonella ve Shigella yönünden, en az yılda bir)

Dışkının mikroskobik incelenmesi (Entamoeba, histolytica kistleri, giardialamblia kistleri ve helmint yumurtaları yönünden, en az altı ayda bir)
Boğaz ve Burun Kültürü (Staphylococcusaureusyönünden,en az yılda bir)
Akciğer Grafisi (Tüberküloz yönünden, en az yılda bir)
El kültürü (yılda bir)
Hepatit B Taraması (3 ayda bir)
Hepatit B aşısı (isteğe bağlı)

Tetkiklerin işe yeni başlayanlarda, işe giriş muayenesi ile birlikte; çalışanlarda ise periyodik portör taraması şeklinde yapılması ve sonuçlarına göre etkili bir surveyans sistemi uygulanarak laboratuvarlarda ve kliniklerde tanısı konulup, taşıyıcılık özelliği olan enteropatojenlerle ilgili kaynak ve bulaşma yolları çalışmaları yapılmalıdır.

Taşıyıcılığı tespit edilenlerin geçici olarak işten uzaklaştırılması veya işyerinde yaptığı işin geçici olarak değiştirilmesi de dahil olmak üzere hastalık yayılımını engelleyerek önlemleri alınmalıdır.
HEPATİT TARAMASI – AŞILAMA
Hepatit, karaciğer iltihaplanması olarak açıklanabilir. Birçok nedene bağlı olarak oluşabileceği gibi en sık ve tehlikeli olanı virüs yoluyla oluşanıdır. Tarama yaptırmak çok öenmlidir, çünkü bazı türleri sinsi seyirli olabileceği gibi, bulaşıcı ve hayati tehlike arz edicidir. Bu yüzden hem kendinize hem de sevdiklerinize tarama testi yaptırarak, isteğe bağlı olarak da hepatite karşı aşı olarak korunmak mümkündür.

Hepatit tarama testleri ile;
Hepatit A, hepatit B, hepatit C geçirip geçirmediği,
Geçirmişseniz bağışıklık durumu,
Aşıya ihtiyaç durumu,
Taşıyıcılık durumu,
Hastalığın kronik seyir durumu anlaşılır.
TAM KAN SAYIMI ( 18 PARAMETRE)
Anemi ve diğer hematolojik hastalıklar, enfeksiyon, kanama bozuklukları ve alerjik durumların değerlendirilmesinde yararlı olan Tam Kan Sayımı (hemogram) ile; akyuvar sayımı, alyuvar ve kan pulcukları sayımı; ayrıca hemoglobin ve hematokrit değerleri ölçülür.

TAM İDRAR TETKİKİ
Otomatik cihazlarla veya direkt mikroskopi ve elle yapılan bir tahlildir. İdrar yollarında enfeksiyon, iltihap gibi durumların araştırılmasında, ayrıca idrar yolları ve böbrekte taş olup olmadığının araştırılmasında sağlık raporu için kullanılır.

KANDA VE İDRARDA AĞIR METAL TAYİNİ
Ağır metaller paneli, kan veya idrarda spesifik, potansiyel olarak toksik metallerin miktarını tayin eden bir grup testtir. Endüstriyel kesimde çalışan kişilerin çalıştıkları ortamda toksik maddeye maruziyetinin tespiti amacıyla yapılır.

Ağır metal testi, genellikle bir kol damarına batırılan iğneyle alınan kan numunesi veya 24 saatlik idrar numunesi kullanılarak gerçekleştirilir. Herhangi bir dış metal kaynaktan, numunenin kirlenme (kontaminasyonunu) potansiyelini en alt düzeye indirmek için özel metal içermeyen kan veya asitle yıkanmış idrar kapları kullanılır.

İş sağlığı muayene ve sağlık raporu aşamasında yaptığımız ağır metal tayinleri;
İdrarda kurşun,
İdrarda fenol,
İdrarda hippürik asit,
Kanda kurşun tayinidir.

BİYOKİMYASAL KAN TESTLERİ
Karaciğer fonksiyon testi (KCFT)
Kan grubu tayini

ELEKTROKARDİYOGRAFİ (EKG)
Kalp hastalıklarının tanısında yardımcı olan Elektrokardiyografi (EKG), kalp kasının ve sinirsel iletim sisteminin çalışmasını incelemek üzere kalpte meydana gelen elektriksel faaliyetin kaydedilmesidir. Bu kayıt ile elde edilen grafiğe Elektrokardiyogram (EKG), kullanılan alete de Elektrokardiyograf denir. Sağlık raporu ve muayene aşamasında kullanılmaktadır.
GENEL FİZİK MUAYENE
Sağlık testlerine tabi tutulan kişiler, uzman doktorumuz tarafından genel fiziki muayeneye alınır ve bu muayenede hastanın kapsamlı anamnezi yanı sıra fiziki muayenesi de yapılır. Sonucunda buna bağlı olarak sağlık raporu düzenlenir.

Periyodik muayene istanbul Ekinoks osgb bünyesinde deneyimli ve profesyonel ekip sayesinde yönetilmektedir.
İstanbul osgb firmaları arasında Ataşehir de hizmet vermekte olan firmamız profesyonel kadrosu ile her zaman yanınızdadır.
Detaylı bilgi için bize ulaşın – Ekinoks Osgb

Genel, Hizmetlerimiz, işyeri hekimliği