Blog

15 Ocak 2019

İşsizlik sigortası işveren priminde indirim

İş kazalarını azaltma amacı ile 1 Ocak 2019 tarihinden itiberen yeni bir teşvik uygulamasına başlandı. Son 3 yılda ölüm ile veya sürekli iş görememezlik ile sonuçlanan, iş kazası yaşanmayan, çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde üç yıl süreyle prim teşviki uygulanacak. 1 Ocak’ta başlayan teşvikten, Ocak 2016 – Aralık 2018 döneminde iş kazası yaşanmayan iş yerleri yararlanacak. Sonraki yıllarda da teşvikten yararlanmak için, geriye doğru son 3 yılda iş kazası olup olmadığına bakılacak. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç, yeni teşvik uygulamasının ayrıntılarını yazdı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni uygulanmaya başlanan teşvik sistemine ilişkin usul ve esasları düzenleyen tebliğ yayımladı. Buna göre, çok tehlikeli sınıfta yer alan ve 10’dan fazla çalışanı bulunan, son üç yılda ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmeyen işyerlerinde işverenin ödemesi gereken işsizlik sigortası priminin yarısı alınmayacak. İşsizlik sigortası işveren primi aylık brüt ücretin yüzde 2’si düzeyinde bulunuyor. Teşvikten yararlanan işverenler işçi başına aylık 25.58 TL ile 191.85 TL arasında daha az prim ödeyecek.

KAZA OLURSA TEŞVİK SONA ERECEK

1 Ocak 2019 tarihinde başlayan teşvikten yararlanmak için 1 Ocak 2016-31 Aralık 2018 tarihleri arasında ölümlü veya sürekli iş görmezlikle sonuçlanan iş kazası yaşanmaması gerekiyor. Bu koşulları sağlayan iş yerlerinde 1 Ocak 2019-31 Aralık 2021 tarihleri arasında, üç yıl süreyle prim indirimi yapılacak.

2016 yılı ocak ayında kurulan ve o tarihten bu yana iş kazası yaşanmamış iş yerleri de teşvikten yararlanabilecek. Ancak, 2016 şubat ayından sonra kurulan iş yerleri, üç yıl süreyle iş kazası yaşanmaması koşuluyla 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren teşvikten yararlanmaya başlayacak.

Teşvikin devam edebilmesi için gelecek yıl üç yıl boyunca da ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası yaşanmaması gerekecek.

Teşvikten yararlanabilmek için işyerinin İSG-KATİP’e kayıtlı onaylanmış ve devam eden iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin verilmesine ilişkin iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi ile yapılmış bir sözleşmesinin bulunması gerekiyor. İş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi hizmetini, bu amaçla kurulmuş şirketlerden alanlar da teşvikten yararlanabilecek.

ÇALIŞAN SAYISI NASIL HESAPLANACAK?

Çalışan sayısının hesabında aynı işveren tarafından Türkiye genelinde çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde 4/a’lı olarak çalıştırılan toplam sigortalı sayısı dikkate alınacak. Asıl işveren alt işveren ilişkisi kurulan iş yerlerinde alt işverenin çalışanları, asıl işverenin toplam çalışan sayısına dahil edilmeyecek.

BAŞVURU ŞARTI YOK

Şartları kaybetmesi nedeniyle teşvik uygulamasına son verilmiş olanlar dışında teşvikten yararlanmak isteyen işverenler için başvuru şartı bulunmuyor.

Tüm iş kazaları Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bildirildiği için, teşvikten yararlanma hakkı bulunan iş yerleri SGK sistemi tarafından otomatik olarak kontrol edilecek. Hakkı bulunan iş yerlerine teşvik uygulaması da otomatik olarak başlatılacak. Bununla birlikte işveren teşvikten yararlanma hakkını kaybedip kaybetmediğini kendisi kontrol etmekle yükümlü olacak. Örneğin, çok tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde çalışan işçi sayısının 10’un altına düşmesi halinde, işveren SGK’ya haber vererek, teşvik hakkını kaybettiğini bildirecek.

İş yerinin tehlike sınıfının “çok tehlikeli”den “az tehlikeli” sınıfa düşmesi, sözleşmesi sona eren iş sağlığı uzmanı ve iş yeri hekimiyle bir ay içinde yeni bir sözleşme yapılmaması halinde de işveren bildirimdi bulunacak.

İŞ KAZASINI BİLDİRMEYENE TEŞVİK YASAĞI

Teşvikten yararlanan işverenlerden, ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazalarını bildirmeyenlerin ya da geç bildirenlerin, kapsama giren tüm iş yerleri için beş yıl süreyle teşvik yasağı uygulanacak. Bu işverenlerden, iş kazasının meydana geldiği tarihten itibaren indirim konusu yapılmış primler, gecikme zammı ve faiziyle birlikte istenecek.

Beş yıl teşvik yasağı, işverenin yüzde 51’den fazla payı bulunduğu tüm şirketleri için söz konusu olacak.

 

 

Kaynak: https://www.haberturk.com/issizlik-sigortasi-isveren-priminde-uc-yil-sureyle-1-puan-indirim-2279452-ekonomi

Haberler