Hijyen Eğitimi

HİJYEN EĞİTİMİ

Hijyen Eğitimi

Kimler Hijyen Eğitimi Almak Zorundadır?

05.07.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Hijyen Eğitimi Yönetmeliği’ne göre, aşağıda belirtilen iş yerlerinde çalışanlar 5 Temmuz 2014 tarihine kadar hijyen eğitimi almak zorundadırlar.
• Gıda üretim iş yerleri, ana dağıtım merkezleri, hazır yemek hizmeti,
• İş yeri ve kurum yemekhaneleri,
• Restoranlar ve diğer benzeri gıda hizmetlerinin sunulduğu yerler, dükkânlar, toptan satış yerleri,
• Süpermarket dağıtım merkezleri dâhil olmak üzere son tüketiciye satış ve dağıtım noktasında gıdanın işlenmesi, muameleye tabi tutulması veya depolanması ve benzeri hizmetlerin verildiği iş yerleri,
• İnsani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suların üretimini yapan iş yerleri,
• Kaplıca, hamam, sauna,
• Berber, kuaför,
• Dövme ve pirsing yapılan yerler,
• Masaj ve güzellik salonları ve benzeri yerler,
• Otel, motel, pansiyon ve misafirhane
Eğitim Konuları Nelerdir?
Eğitimlerin içerikleri, hijyen ilkelerine uyulmaması sebebiyle halk sağlığı açısından risk oluşturduğu bilinen virüslerin, bakterilerin, parazitlerin, mantarların ve diğer enfeksiyon etkenlerinin genel özelliklerini, bulaşma yollarını, hangi iş kolunda nasıl bulaşmalar olabileceğini veya halk sağlığının nasıl tehdit göreceğini, hastalık belirtilerini ve korunma yollarını ihtiva edecek şekilde komisyonca belirlenir.
Eğitimlerin içeriğinde, iş kolunun özelliğine göre hijyen ve temizlik ilkeleri ile komisyonca bilgi verilmesinde fayda görülen başka etkenler ve konular da yer alır.
Çalışmaya Engel Teşkil Eden Hastalıklar Nelerdir?
Aşağıda belirtilen hastalıkları bulunanlar iyileşme hâlini/bulaştırıcılığın olmadığını raporla belgeleyene kadar Hijyen Eğitimi Yönetmeliği kapsamındaki iş yerlerinde çalışamaz ve çalıştırılamazlar:
• Gıda ile taşınabilen bir hastalığı olan veya bu hastalığın taşıyıcısı durumundaki kişiler.
• Vücudun görünür kısımlarında açık/enfekte yara, deri enfeksiyonu ve benzeri halkta tiksintiye yol açabilecek deri lezyonları bulunanlar; cüzzam, frengi ve verem hastalığına yakalananlar.
• 30/5/2007 tarihli ve 26537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliğinde yer alan, hijyen ilkelerine uyulmadığı durumlarda halk sağlığı açısından problem oluşturabilecek hastalığı bulunanlar.