İş Güvenliği Denetimleri

IS GUVENLIGI DENETIMLERI

İş Güvenliği Denetimleri

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde yaptığımız denetimlerle,  yasal mevzuatlara uygunluğunuz önceden denetleyerek işletme ve işyerleriniz  yasal denetim süreçlerine karşı hazırlanılmaktadır.

İşletme ve İşyerlerinizde, İş Sağlığı ve Güvenliği, çevre alanlarında yapılacak resmi denetimlere sizler adına refakat etmekte, yapılan bu denetimlerde bir bilen olarak sizleri temsil etmekteyiz.

İşletme ve işyerlerinizde yapılacak ön inceleme denetimleri ile mevcut uygulamalarınız karşısında ortaya çıkabilecek uygunsuzluklar tespit edilmekte ve giderilmektedir. Böylece hem yasal yükümlülükleriniz yerine getirilmiş olmakta, hemde tüm personeliniz için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmış olmaktadır.

 

Çalışmalarımıza İlişkin Ana Başlıklar ;

  1. Yasal Uygunluk Denetimi,
  1. Yasal Denetimlere İşveren Adına iştirak
  1. İşletme Risk Tespitlerine münhasır Denetim ve Raporlama
  1. İş kazalarının araştırılması ve önlenmesi için aksiyon planlarının oluşturulmasına ilişkin Denetim ve Raporlama.
  1. Kaza sonrası inceleme, Kaza Kök Neden Analizi ve Kusur Tesbitine ilişkin Denetim ve Raporlama