İç Ortam Ölçümleri

İç Ortam Ölçümleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca hazırlanan 23.12.2003 tarih ve 25325 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Titreşim Yönetmeliği ve 14765 sayı ile 11.01.1974 tarihinde yürürlüğe giren İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü (İSİGT) uyarınca çalışma ortamlarında maruz kalınan gürültü, titreşim, toz, kimyasal madde ölçümleri gerçekleştirilmektedir.

 

Çalışma Ortamında Yapılan Ölçümler 

• Ortam Toz Ölçümü ( PM1, PM2.5, PM5, PM10)

• Solunabilir Toplam Toz Ölçümü

• Ortam Gürültü Ölçümü

• Ortam Titreşim Ölçümü

• Ortam Kimyasal Ölçümü

• Ortam Aydınlatma Ölçümü

• Termal Konfor Ölçümü

• Ortam VOC Ölçümleri

• Benzen Ölçümü

• Ksilen Ölçümü

• Formaldehit Ölçümü

• Toluen Ölçümü

• Amonyak Ölçümü (NH2)

• Hidrojen Sülfür Ölçümü (H2S)

• Azotoksitler Ölçümü (NOx)

• Oksijen Ölçümü (O2)

• Karbonmonoksit Ölçümü (CO)

• Kükürtdioksit Ölçümü (SO2)

• Sülfirikasit Ölçümü (H2SO4)

 

Kişisel Maruziyet Ölçümleri (İşçi Sağlığı Ölçümleri) 

İş Hijyeni Ölçümleri 

• Gürültü Maruziyeti Ölçümü

• Titreşim Maruziyeti Ölçümü

• Gaz Maruziyeti Ölçümü

• Toz Maruziyeti Ölçümü

• VOC (Kimyasal) Maruziyeti Ölçümü