İşyeri İç Yönerge Hazırlama

slideras1-600x200

Kaza Kök Neden Analizi

18 Ocak 2013 tarihinde yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik’in görevlerinin belirlendiği 8. Maddede İş Güvenliği Kurulu görevlerinin başında; “İşyerinin niteliğine uygun bir iş sağlığı ve güvenliği iç yönetmelik (iç yönerge) taslağı hazırlanması, işverenin veya işveren vekilinin onayına sunulması ve iç yönetmeliğin uygulanmasını izlemek, izleme sonuçlarını rapor haline getirip alınması gereken tedbirleri belirlemek ve kurul gündemine almak zorunluluğu” gelmektedir.

İş sağlığı ve güvenliği iç yönetmeliği, işyerinin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tutumunun ve bu konuda yapılacak çalışmaların ve kullanılacak yöntemlerin beyan edildiği belgelerdir. Bir nevi işyerinin iş sağlığı ve güvenliği anayasasıdır.
İç Yönerge İçeriğinde Yer Alacak Başlıklar

 • Tehlikeli Durumların Tanımlanması ve Tedbirlerin Belirlenmesi
 • Risk Analizinin İç Yönetmeliğe İşlenmesi
 • İş Süreci ve Makine Ekipman İle İlgili Çalışma Talimat, Prosedür ve Bakım Kayıtlarının Belirlenmesi
 • İş İzni Sistemlerinin Belirlenmesi
 • Çalışma Talimat Ve Prosedürlerinin Belirlenmesi
 • Disiplin Ve Güvenlik Kurallarının Belirlenmesi
 • Personel Sözleşmeleri
 • Satın Alma, Politikasının Belirlenmesi
 • Depolama Kuralları
 • Araç Ve Yol Kullanım Kuralları
 • Periyodik Sağlık Muayeneleri Ve Sağlık Raporları
 • Bakım Onarım İşleri
 • Kişisel Koruyucu Donanım Kullanılması
 • Acil Durum Planlamaları

 

EKİNOKS OSGB, firmaların çalışma şartları, fiziksel ve insani boyutlarını gözeterek bu çalışmayı titizlikle gerçekleştirmektedir.
Hizmet verdiğimiz firmalar için çeşitli iş gruplarına uygun ‘İş Sağlığı ve Güvenliği El Kitapçıkları’ hazırlamaktayız.