Yangın Güvenliği Danışmanlığı

YANGIN GUVENLIGI DANISMANLIGI

Yangın Güvenliği Danışmanlığı

Kurum ve kuruluşlarda yangın önleme ve söndürme tedbirlerinin alınması ve idamesi maksadıyla, tesisin mevcut yangın söndürme kabiliyetlerinin günümüz teknolojik imkanları dahilinde gözden geçirilmesi 09.09.2009’da yayınlanan “Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik” hükümlerine uygunluğunun kontrol ve adaptasyonunun sağlanması.

 1.  Mevcut Durum Tespit ve Risk Analizi
  • Bina, tesis vb. yerlerin yerleşim planlarının hazırlanması.
  • Yapılan yerleşim planı üzerinde kolay alev alabilecek  tehlikeli malzemelerin (yanıcı, parlayıcı, patlayıcı, harlayıcı) depolandığı, bulunduğu yerlerin çizim üzerinde gösterilmesi.
  • Yapılan yerleşim planı üzerinde mevcut ve ilave edilecek  otomatik yangın algılama sistemlerinin,yangın söndürme cihazlarının,yangın duvar vanalarının, hidrantların, manuel yangın butonlarının ve sirenlerin,duman algılama dedektörlerinin, acil çıkış kapılarının yerleri ve tahliye yolarının  lejant olarak ayrı ayrı renk kodu ve şekli ile belirtilmesi.

  Gelişmiş tüm ülkelerde yapılan çalışmalar gösteriyor ki, yangınların en büyük nedenleri insani unsurlardan ve ihmallerden kaynaklanmaktadır. Bu nedenleri kısaca sıralayacak olursak;

  • Yangın önleme tedbirlerinin belirlenmemesi, yangın güvenliği konusunda risk analizi yapılmaması,
  • Gerekli eğitim ve bilgilendirme çalışmaların ve tatbikatların yaptırılmaması,
  • Uygun yangın söndürme cihazlarının tedarik edilmemesi veya yanlış yerlere yerleştirilmesi.
  • Yangın güvenlik sistemleri yada yangın ekipmanlarının test, bakım ve kontrollerinin yapılmaması,
  • Acil çıkış güvenliği konusundaki gerekli standartlara uyulmaması ve gerekli çalışmaların yapılmaması,
  • Yangın sırasında yapılacak çalışmalar konusunda gerekli acil durum planının bulunmaması şeklinde sıralamak mümkündür.

   

  Tüm bu uygunsuzlukların giderilmesi için ise işletmenin detaylı yangın güvenliği risk analizi uzmanlarımızca yapılmakta, gerekli rapor hazırlanarak eksiliklerin giderilmesi için tavsiyelerimiz hazırlanacak yangın risk raporunda belirtilerek tarafınıza sunulmaktadır.

 2. yangın güvenliği danışmanlığı