Kaza Kök Neden Analizi

KAZA KOK NEDEN ANALIZI

Kaza Kök Neden Analizi

Kaza kök neden analizinde neden önemlidir. 

Tehlike, Risk ve benzeri Kavramlar
• Tehlike ve Risk Değerlendirmesinin Önemi
• Tehlike ve Risk Analizleri
• Kök Sebebi Bulma Aşamaları
• Problem Çözme Teknikleri
• 5 Neden Analizi
• Kaza / Olay Araştırması
• Kaza / Olay Raporlanması
• Sorgulama Teknikleri

Kaza Kök Neden Analizi Raporun İçeriği;

1.Giriş

 • Yasal Gerekler
 • Kaza Piramidi
 • Kaza Araştırmasının Nedenleri
 • Araştırma Ekibinin Kurulması
 • Araştırmanın Başlatılması
 1. Kaza Araştırması Süreci
 • Kaza Alanının Sınırlandırılması
 • Kanıtların Toplanması ve Kaydedilmesi
 • Kaza Yerinin Görüntülenmesi
 • Kazazede ile Görüşülmesi
 • Görgü Şahitleri ile Görüşülmesi
 • Kazanın Değerlendirilmesi
 • Kaza Raporunun Hazırlanması
 1. İş Kazası Önleme Metodları
 • Önlem Hiyerarşisi
 • İş Kazalarını önlemek için yapılacak faaliyetler
 1. Kazaların Maliyetleri
 • İş Kazasında doğrudan Kayıplar
 • İş Kazasında dolaylı kayıplar
 • İş Kazasında iş göremezlik durumları
 1. Kaza Göstergelerinin izlenmesi
 2. Ramak Kala Olay Bildirimi