Tag Archives: iş sağlığı

Kırık nasıl tespit edilir?

Kırıklarda İlk Yardım Nasıl Yapılır? • Kırık olan kişinin ve kendi güvenliğiniz hemen sağlanmalıdır. • Yaralı olan bölgenin bilinçsizce ya da gelişi güzel hareket ettirilmemesi gerekir. Gereksiz yapılan hareketler ise kırık kemiklerin kan damarları, sinirler ve komşu organlara zarar vermesine neden olabilir. Eğer mümkün ise kişi yerinden oynatılmamalıdır ama muhakkak yer değişimi ya da hareket […]

Asbest Sökümü, Genel, Haberler, Hizmetlerimiz, İş Güvenliği, işyeri hekimliği, İşyeri Hemşireliği, Risk Değerlendirmesi, Yangın Güvenliği

Kahvaltı sofralarına yasak mı geliyor!

Dünya sağlık örgütü işlenmiş et ürünleri için kanser uyarısı yapmaya hazırlanıyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), işlenmiş et tüketimiyle ilgili sağlık riski uyarısı yapacak. Buna göre; salam, sosis, sucuk, jambon, pastırma gibi işlenmiş etlerin, sigara ve asbest gibi kansere yol açma ihtimali var. İngiliz gazetesi Daily Mail’e göre; Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı […]

Asbest Sökümü, Genel, Haberler, Hizmetlerimiz, İş Güvenliği, işyeri hekimliği, İşyeri Hemşireliği, Risk Değerlendirmesi, Yangın Güvenliği

Son 1 yılda iş kazalarında 1,730 işçi hayatını kaybetti

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin verilerine göre, 2015 yılı boyunca meydana gelen ve “iş cinayeti” olarak nitelendirilen iş kazalarında en az 1,730 işçi hayatını kaybetti. İşçiler, kamu çalışanları, işçi aileleri, doktorlar, mühendisler, akademisyenler, gazeteciler, hukukçular ve onların örgütlenmelerinin oluşturduğu bağımsız bir ağ olan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi Aralık ayı ve 2015 yılının […]

Asbest Sökümü, Genel, Haberler, Hizmetlerimiz, İş Güvenliği, işyeri hekimliği, İşyeri Hemşireliği, Risk Değerlendirmesi, Yangın Güvenliği

Asbest Kullanımı ve Ticari Kullanımı

Asbest kullanımı ve ticari kullanımı Temel maddesi asbest olan ürünler, uzun ve nitelikli liflerin, tıpkı yün ve pamuk gibi örülmesi ya da dokunmasıyla elde edilen asbest ipliğinden yapılır. Bu ürünler arasında yalıtıcı bantlar, giysiler, contalar, ambalaj malzemesi, halat ve gaz filtreleri sayılabilir. Ateşe dayanıklı eldivenler ve giysilerle,-yanmayan tiyatro perdeleri de bu yolla yapılır. Bu uygulamalarda […]

Genel, İş Güvenliği

Asbest Hastalığı

Asbest Hastalığı Akciğer zarı tümörlerinin büyük bir kısmı metastatik kanserlerden kaynaklanmaktadır. Primer tümörlerinin oranı yüzde 3’ü geçmemektedir. En sık görünen plevral mezotelyoma (akciğer zarı) tümörü; akciğer zarının yanı sıra karın zarı, nadir olarak da kalp zarından kaynaklanmaktadır. Tümörün ülkelere göre dağılımı, bölgelere göre değişiklik göstermektedir.ÇOK YAYGIN KULLANILIYOR Asbest denilen maddeye maruz kalmak kanser oluşumu için […]

Genel, İş Güvenliği

Asbestin İnşaat Sektöründeki Yeri

Asbestin İnşaat Sektöründeki Yeri  Asbest maddesi ve insan sağlığına zararları işçi sağlığı ve iş güvenliği dünyasını uzun süredir meşgul eden bir konudur. Türkiye’de yakın zamana kadar bu maddenin çalışan sağlığına verdiği zararlar sadece işçi sağlığı konusundaki uzmanlar tarafından bilinmekteydi. Asbestin kanserojen bir madde olduğu ve çeşitli meslek hastalıklarına yol açtığı, ilk defa yaklaşık 6 yıl […]

Genel, İş Güvenliği

Asbest ve sigara ilişkişi

Asbest ve sigara ilişkişi Sigara ve asbest maruz kalma büyük ölçüde asbest ile ilgili hastalıklarınriskini artırabilir . Akciğer kanseri genellikle asbest maruziyeti ve sigara ile ilişkili bir hastalıktır . Mezotelyoma kanseri sadece asbest maruziyeti neden olduğu ve sigara bu hastalığa istemi olabilirkoşulları oluşturmak için yardımcı olabilir . Asbest Asbest, silisyum, oksijen ve çeşitli metaller gibi […]

Genel, İş Güvenliği

Sendikanın Alması Gereken Önlemler

Sendikanın Alması Gereken Önlemler Sendikalar Yasası’nın ilk maddesi, sendikaların kuruluş amacını “Çalışma ilişkilerinde ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerin korunması ve geliştirilmesi” olarak tanımlamaktadır. Bu tanım doğrultusunda, sendikaların işçilerin sağlığının korunması ve geliştirilmesiyle uğraşmasının da, bu örgütlerin varoluş nedenleriyle uyumlu olduğu ortaya çıkmaktadır. Sendikalar Yasası’nda olduğu gibi, uluslararası insan hakları belgeleri (sözgelimi Birleşmiş Milletler Ekonomik,Sosyal […]

Genel, İş Güvenliği

Asbest Nerelerde Kullanılır

Asbest Nelerde Kullanılır  Amyant ya da Asbest, doğal olarak bulunan lifli yapılı bazı silikatlara verilen isimdir. Bir magnezyum asbest silikat olan serpantin [Mg3[(Si2O5)OOH)4] mineralinin bir türü olan krizotil ya da kalsiyum magnezyum silikat olan amfibol [MG3(SiO4)3] mineralinin bir türü olan aktinolitin, ince lifler biçiminde ipliksi yapıda olanlarına asbest ya da amyant adı verilir.Amyant beyaz, grimsi ya da yeşilimsi renkli […]

Genel, İş Güvenliği

Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri

Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, çalışanların asbest söküm, yıkım, tamir, bakım, uzaklaştırmaçalışmalarında asbest tozuna maruziyetlerinin önlenmesi ve bu maruziyetten doğacak sağlık risklerinden korunması, sınır değerlerin ve diğer özel önlemlerin belirlenmesidir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren, asbest veya asbestli malzeme ile yapılan çalışmalarda, asbest tozuna maruziyetin […]

Genel, İş Güvenliği

Asbest Minareli Çeşitleri

Asbest Minareli Çeşitleri Beyaz asbest Beyaz asbest olarak bilinen krisotil, yılantaşından elde edilir. Birçok ülkede kullanımı tamamen yasaklanmıştır. ABD’de ve bazı Avrupa ülkelerinde çok kısıtlı kullanımına izin verilir. Oldukça esnek olduğu için kumaş yapımında da kullanılabilir. CAS no‘su 12001-29-5’tir evlerin çatılarında ve oluklu çimentolu cati malzemelerinde kullanılmaktadır. Kahverengi asbest Kahverengi asbest olarak bilinen amosit daha çok Afrika‘da çıkarılır. Kimyasal formülü Fe7Si8O22(OH)2 olan amosit de […]

Genel, İş Güvenliği

Asbest yasağı

Asbest yasağı Asbest, doğal olarak ortaya çıkan çeşitli lifli silikatlara verilen addır. Asbest doğada farklı biçimlerde bulunmakla birlikte en yaygın olanları ve yasal düzenlemelere konu edilenleri altı çeşittir. Bunlar yapılarına göre serpantin ve amfibol olmak üzere iki grupta toplanırlar. Amfibol grubunda krosidolit, (mavi), amosit (kahverengi), aktinolit, antofilit ve tremolit asbest türleri yer alır. Serpantin grubunda […]

Genel, İş Güvenliği

İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları

İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları  5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 13. maddesi iş kazasını aşağıdaki gibi tanımlıyor: a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle veya görevi nedeniyle, sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş veya çalışma konusu nedeniyle işyeri dışında c) Bir işverene bağlı olarak çalışan […]

Genel, İş Güvenliği

İş Güvenliğinin Amacı

İş Güvenliğinin Amacı İş ortamında var olan tehlikeleri bertaraf ederek risklerin minimize edilmesiyle çalışanı iş kazalarından, meslek hastalıklarından koruyan, Üretim güvenliğini temin ederek, zamanın ve kişisel performansın da maksimum verimlilikte kullanılmasını sağlayan, işyerlerinde kullanılan her türlü araç, gereç ve makine ile bina güvenliğini risk altında tutabilecek diğer unsurların güvenlik denetimini yapabilecek, işçinin ve iş ortamının […]

Genel, İş Güvenliği