Tag Archives: Risk Değerlendirmesi

Risk Değerlendirmesi Nedir

#Risk Değerlendirmesi: #İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili sorunların saptanmasında, önceliklerin belirlenmesinde ve yapılacak çalışmalarda #işyeri hekimine yardımcı olur. Risk değerlendirmesinde işyerinde oluşabilecek tehlikelerin belirlenmesi ve bu tehlikelerin riske dönüşmesine neden olan faktörler ile riskler analiz edilerek değerlendirilmesidir. RİSK DEĞERLENDİRMESİ, KONTROL, ÖLÇÜM VE ARAŞTIRMA 6331 SAYILI #İSG KANUNU MADDE 10- (1) İşveren, iş sağlığı ve […]

Risk Değerlendirmesi

İşyeri Ortam Ölçümleri

İşyeri ortamının tüm çalışanlar için güven teşkil etmesini sağlamak adına iş güvenliği ortam ölçümleri yapılmalıdır. Bu ölçümler duruma ve mağduriyete göre oldukça fazla çeşit gösterirler. Çalışanların kendini güvende hissedebilmesi için yapılması gerekli en önemli işlemlerden biridir. Bu mağduriyet durumlarına göre yapılması gereken ölçümlerin neler olduğundan bahsedelim. Ölçümler risk değerlendirmesi sonuçlarına göre yapılır. Sonuçların gereği ;  […]

Genel, Hizmetlerimiz, İş Güvenliği, işyeri hekimliği