Blog

29 Haziran 2015

Risk Değerlendirmesi Nedir

#Risk Değerlendirmesi: #İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili sorunların saptanmasında, önceliklerin belirlenmesinde ve yapılacak çalışmalarda #işyeri hekimine yardımcı olur.

Risk değerlendirmesinde işyerinde oluşabilecek tehlikelerin belirlenmesi ve bu tehlikelerin riske dönüşmesine neden olan faktörler ile riskler analiz edilerek değerlendirilmesidir.

RİSK DEĞERLENDİRMESİ, KONTROL, ÖLÇÜM VE ARAŞTIRMA

6331 SAYILI #İSG KANUNU
MADDE 10- (1) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.
Risk değerlendirmesi yapılırken aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
>> Belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu.
>> Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi.
>> İşyerinin tertip ve düzeni.
>> Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu.
(2) İşveren, yapılacak risk değerlendirmesi sonucu alınacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri ile kullanılması gereken koruyucu donanım veya ekipmanı belirler.
(3) İşyerinde uygulanacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri, çalışma şekilleri ve üretim yöntemleri; çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden korunma düzeyini yükseltecek ve işyerinin idari yapılanmasının her kademesinde uygulanabilir nitelikte olmalıdır.
(4) İşveren, iş sağlığı ve iş güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlar.

Ekinoks Osgb 

http://www.ekinoksosgb.com

#osgb #riskdeğerlendirmesi #riskanalizi #issagligi #isguvenligi

Risk Değerlendirmesi , , , ,

Leave a Reply