Blog

13 Mart 2015

İşyeri Ortam Ölçümleri

İşyeri ortamının tüm çalışanlar için güven teşkil etmesini sağlamak adına iş güvenliği ortam ölçümleri yapılmalıdır. Bu ölçümler duruma ve mağduriyete göre oldukça fazla çeşit gösterirler. Çalışanların kendini güvende hissedebilmesi için yapılması gerekli en önemli işlemlerden biridir. Bu mağduriyet durumlarına göre yapılması gereken ölçümlerin neler olduğundan bahsedelim.

Ölçümler risk değerlendirmesi sonuçlarına göre yapılır. Sonuçların gereği ;  ortam gürültüsü maruziyet ölçümü, dozimetrik gürültü maruziyet ölçümü,  gürültü haritası çıkartılması işlemleri yapılabilir. Eğer ki işyeri ortamının düzeninde ve koşullarında değişiklik yapılacaksa yine risk değerlendirmesi sonuçları göz önünde bulundurularak verimliliği en üst seviyede tutmayı sağlamak amaçlı bazı ölçümler yapılır. Gece ve gündüz için ayrı ayrı aydınlatma ölçümü,  termal konfor ölçümü yapılabilecek ölçümler arasındadır. Çalışanlar işyeri ortamının tozlu olmasından yana şikayet ediyor ise yapılacak ölçümler; ortam tozu maruziyet ölçümü ve dozimetrik toz maruziyet ölçümüdür.  İşyerinde kimyasal maddelerle ilgili yaşanan bir sıkıntı var ise gaz ve buhar maruziyet ölçümü yapılır. Çalışanların titreşim ile ilgili yaşadığı problemler var ise el kol titreşim maruziyet ölçümü ve tüm vücut titreşim maruziyet ölçümü yapılır. Bu ölçümlerin hepsi yönetmelik uyarınca yapılmalıdır. Ayrıca işyerinde yapılacak diğer ölçümler ise şöyledir;  iş yeri termal konfor ölçümü,  işyeri organik buhar ölçümü, işyeri aspirasyon debi ölçümü. Ayrıca iş yerlerinde çevresel etkenler sebebiyle de ölçümler yapılabilir. Bunlar ise; baca gazı analizleri, uçucu organik bileşenler,  hava kalitesi ölçümü ve değerlendirmesidir. Tüm ölçümlerin amacı işçi sağlığını ve doğayı korumaktır. İş güvenliği ortam ölçümleri günümüz teknolojisi kullanılarak yapılır. İş ortamı değiştiğinde yinelenmesi gereken ölçümlerdir. Aksi taktirde çalışanların sağlık açısından güvenlikleri riske atılmış olur ki bu durum yönetmeliklere aykırı olup karşılığında ceza verilir.

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi: Çalışma ortamında bulunan, çalışanların sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü fiziksel (gürültü, titreşim, aydınlatma, iyonlaştırıcı olmayan radyasyon, vb.), kimyasal (toz, gaz, buhar vb.) ve biyolojik (virüs, bakteri, mantar, vb.) etkenlerin nicelik ve nitelik tayininin yapılmasıdır.

İşveren, işyerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören maddelerin ve çalışma ortam koşullarının tehlikelerinden, zararlı etkilerinden çalışanları korumak ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerle ilgili ölçüm, test, analiz ve değerlendirmeleri yaptırmakla yükümlüdür. İş hijyeni ölçüm, test ve analizleri iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında tanımlanmış aralıklarla yaptırılmalıdır.

İş Güvenliği Ortam Ölçümleri Neden Önemlidir

Kazanarak para kazanmak insanların günümüzde en çok düşündükleri durumlardandır. Ama yaptıkları iş esnasında ki can güvenlikleri de riske atılmaktadır. Ekibimizde bu konuda çalışmalar yaparak iş güvenli ortam ölçümleri uygulaması ile sizlere yardımcı olmaktadır. Bu uygulama sayesinde sizler çalıştığınız ortam sağlığınız üzerinde ne kadar olumsuz etkisi olduğunu daha net bir şekilde görebilirsiniz.Bu ölçümleri yapan ekibimiz uzun süredir bulunduğu sektörde müşterilerine kaliteli bir şekilde hizmet vermektedir. Bu hizmetlerin sonucunda sizler de iş yerinizde ki güvenlik kalitesini daha iyi bir şekilde öğrenmiş olacaksınız.

 

Uzmanlarımızdan Detaylı Bilgi ve Teklif Almak İçin Bize Ulaşın;

http://www.ekinoksosgb.com

Tel:  0216 574 65 05

Genel, Hizmetlerimiz, İş Güvenliği, işyeri hekimliği , , , , , ,

Leave a Reply